Google Endoplaza

Zoeken van de kanaalingangen


De opening naar de pulpakamer moet zodanig ruim zijn dat de vijlen bijna spanningsvrij in de kanaalingangen kunnen. Soms is het handig om op dit moment nog geen rubberdam om het element te hebben. De contour van de radix is dan beter te zien (voorbeeld: 1e bovenpremolaar die soms 3 kanalen heeft. De contour van de hals van de radix is dan minder rond. Er valt als het ware te zien dat de buccale radix zich splitst).

Bij het vrij preparen van de kanaalingangen moet het vrijwel onmogelijk zijn dat partikels van de eventueel aanwezige vulling in de kanaalingangen kunnen vallen.

De bodem van de pulpakamer wordt schoon geprepareerd. Vanaf het openen van het element staat er bij voortduring volop hypochloriet in de pulpakamer. Alleen bij het opsporen van de kanaalingangen wordt de hypochloriet even opgezogen (aspireren met spoelspuit) om goed zicht op de bodem van de pulpakamer te krijgen.

Met behulp van de behandelmicroscoop is de bodem van de pulpakamer perfect te “lezen”. De punt van een vijl is rechtstreeks in een kanaalingang te steken. Het is handig om de vijl in de naaldvoerder te plaatsen. Er is dan meer zicht op de bodem van de pulpakamer.

Methyleenblauw kleurt alle kieren en openingen.


Voor een specifieke benadering per type element klik hier.

Tips:
  • De bek van de naaldvoerder wordt direct achter de rubberstop op de vijl geplaatst. Zo blijft de vijl perfect op de ingestelde lengte staan
  • Als met Rotary-files
  • wordt gewerkt en de pulpakamer staat vol met hypochloriet, dan reinigt de vijl zichzelf door hem al draaiende (300 rpm) in de hypochloriet te houden (middelpuntvliedende kracht).
  • Kleine stalen vijlen (06, 08, 10) misvormen snel bij de punt. Dit is met het blote oog niet goed te zien. De behandelmicroscoop toont ontwindingen perfect. Deze vijlen altijd weggooien als zij met moeite in een kanaal moesten worden gebracht.Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop
  • Kofferdam
  • Methyleenblauw
  • Naaldvoerder
  • Vijlen
  • Rotary-files

naar vorige hoofdstuk: Rubberdam aanbrengen
naar volgende hoofdstuk: Reinigen/vormgeven van het coronale deel van de kanalen

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006