Google Endoplaza

EndoopeenrijtjeHeel kort de vele facetten van de endodontische (her)behandeling die gezamenlijk bepalen of een goed en voorspelbaar resultaat kan worden bereikt. Als u iets mist, laat het ons weten op

 • Anamnese (welk element, klachtenpatroon, prognose)

 • Een goede recente r÷ntgenfoto vooraf beschikbaar hebben (contour element, lucentie, cariŰs, fracturen, perforaties, fausse route)

 • Intraoraal kijken naar de contouren van de radices (extra radices, richting radices)

 • De endodontische opening in het midden van de pulpakamer proberen te maken (veilig)

 • Daarvoor een access boortje gebruiken die onvoldoende lengte heeft om de pulpakamerbodem te doorboren

 • Met de behandelmicroscoop de pulpakamer "lezen"

 • De rest van het pulpadak wegboren. (met access bur)

 • Rubberdam aanbrengen

 • Met methyleenblauw pulpakamerbodem kleuren

 • Kanaalingangen opsporen met behulp van de behandelmicroscoop en iets verwijden met LN-boren (dunne ronde boren met een lange schacht)

 • Natriumhypochloriet in pulpakamer spuiten (zo lang mogelijk in de kanalen en in de pulpakamer)

 • Eventueel een beetje EDTA (Glyde)in nauwe kanaalingangen aanbrengen (lost dentine op en werkt als glijmiddel)

 • Pulpakamerbodem lezen met behandelmicroscoop. Let op fracturen.Wanneer de behandelaar gewend is aan het werken met de behandelmicroscoop, wordt de microscoop gedurende de volledige behandeling gebruikt. De operatielamp komt niet meer aan.

 • Met LN-boren de pulpakamerbodem "schoon"prepareren" (kijken naar extra kanalen en eventuele fracturen)

 • Kanalen doorgankelijk maken met dunne vijlen (geen debris door apex persen. 0.6 en 0.8 vijlen moeten voorhanden zijn)

 • Vijl 0.6 geplaatst in een naaldvoerder, wordt met behulp van behandelmicroscoop in de kanaalingang geplaatst (met naaldvoerder is beter zicht op de kanaalingangen te verkrijgen)

 • Pulpakamer staat steeds vol met natriumhypochloriet (5 %, au bain Marie verwarmd tot ongeveer 50 graden Celsius, verwarmde hypochloriet heeft een beter oplossend vermogen)

 • Direct met een dunne vijl lengte bepalen met de elektronische lengtebepaler en vastleggen (niet onnodig door apex vijlen)

 • Coronale derde deel van de kanalen met handvijlen en roterende vijlen reinigen (bijvoorbeeld Profile 0.6 maat 40. grootste deel van het debris wordt zo al afgevoerd)

 • Pulpakamer blijft steeds zo vol mogelijk met natriumhypochloriet. Zo worden roterende vijlen in de pulpakamer door middelpuntvliedende kracht gereinigd van dentinevijlsel

 • Middelste gedeelte en apicale gedeelte reinigen met roterende en handvijlen totdat vijl 15 op de elektronisch gemeten lengte komt (vijl moet zichtbaar zijn op tandfilm)

 • Met Gates Glidden Drills(1, 2 en 3) bovenste helft van de kanalen ruimen (snel, ruime toegang, breekt nooit op verkeerde plaats

 • Een contr˘le lengtefoto nemen waarbij de vijlen ingesteld staan op de elektronisch bepaalde lengtes (uiteraard ten opzichte van een vastgelegd referentiepunt occlusaal, kanaalkrommingen vallen op)

 • De werklengte per kanaal vastleggen op basis van ELB en X-foto(`s)

 • De kanalen verder vijlen/reinigen totdat minimaal een vijl 30 op werklengte komt (goede methode is: crown down met Profile 06 40, dan 35 dan 30 dan 25. Steeds een paar millimeter verder crown down. Af en toe met een kleinere handvijl controleren of deze nog op lengte komt. Opnieuw crown down met de Profiles tot de juiste lengte is bereikt)

 • Bij grotere (ovale) kanalen moet uiteraard verder gevijld worden. Minimaal 5 opeenvolgende vijlen moeten vastlopen en dentine afnemen

 • Tijdens het vijlen wordt regelmatig gespoeld met hypochloriet. Zeker op het laatst moet de naald tot op enkele millimeters vanaf de apex komen. Voorkom dat de naald vastloopt en er vervolgens hypochloriet in het periapicale gebied kan worden geperst

 • Ultrasoon spoelen kan de reiniging van kanalen verbeteren (beweging in de vloeistof, temperatuur vloeistof gaat omhoog, pas op voor een step!)

 • De gereinigde en vormgegeven kanalen worden aan het eind van de behandeling grondig nagespoeld met hypochloriet (nog minstens 10 ml)

 • Er wordt minimaal 1 minuut gespoeld met EDTA 17% (smeerlaag kanaalwand verwijderen)

 • Er wordt minimaal 1 minuut met Chloorhexidine-digluconaat 2% gespoeld (elimineren van Enterococcus Faecalis, pas op: hypochloriet en chloorhexidine geven een bruine verkleuring van het dentine!)

 • Er wordt nog een keer met EDTA gespoeld (plakkerige chloorhexidinelaag verwijderen)

 • Er wordt nog een laatste keer met natriumhypochloriet gespoeld (EDTA dient goed te zijn verwijderd. De radix zou anders enigszins kunnen verweken)

 • De kanalen worden leeggezogen door de naald van de hypochloriet spuit in een kanaal te zetten en vervolgens te aspireren

 • Met paperpoints(1 maat kleiner dan de werklengtevijl) worden de kanalen gedroogd (vaak is 1 paperpoint al genoeg, paperpoint moet wel op werklengte komen). Als de paperpoints in de kanalen staan wordt de pulpakamer droog geblazen

 • Gekleurde paperpoints worden wit als er nog een restje hypochloriet apicaal staat

 • De kanalen en de bodem van de pulpakamer (lezen) worden nog een laatste keer ge´nspecteerd met de behandelmicroscoop (extra kanalen, fracturen)

 • Met een paperpoint op werklengte in een pincet wordt gecontroleerd of er eventueel bloed aan de paperpoint komt (werklengte kan te lang zijn of door de "open" apex komt bloed stromen)

 • Met een dunne handplugger of een paperpoint wordt cement in de kanalen aangebracht (kan ook met lentulonaald, overmaat met paperpoint weer verwijderen)

 • De guttaperchahoofdstift (in maat gelijk aan de hoofdvijl, bijvoorbeeld: Profile 0.6 maat 40 wordt een GP stift 0.6 maat 40) wordt op de vastgestelde werklengte in het kanaal gebracht. Een (door de assistente gemaakte) inkeping op de GP stift geeft de juiste lengte aan ten opzichte van het eerder bepaalde referentiepunt

 • Indien de GP stift niet op lengte komt kan 1 maat kleiner worden genomen (komt zelden voor), of het kanaal wordt opnieuw nog even gereinigd

 • Indien GP stift te ver gaat (en dus mogelijk door de apex) stift bij de punt iets inkorten en opnieuw tot op werklengte inbrengen

 • Met een plugger van System B wordt de GP stift tot aan het "binding point" (plus minus 4 mm vanaf de apex) afgebrand

 • De nog zachte verwarmde guttapercha nacondenseren met een passende handplugger (krimp voorkomen)

 • De "back fill" voltooien met Obtura II (krimp voorkomen)

 • Eventuele overmaat verwijderen met System B

 • De pulpakamer grondig reinigen (alcohol, hypochloriet, eventueel nasprayen met meerfunctiespuit)

 • De pulpakamer vullen met composiet of eventueel glasionomeercement. Vulling niet te hoog (!) , anders ontstaan er altijd klachten

 • Een eindfoto maken (evaluatie van de behandeling, begin van eventueel herstel of pathologie)

 • Instructie aan de patiŰnt over de eventuele postoperatieve klachten  Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop
  • Boren
  • Methyleenblauw
  • Kofferdam
  • Naaldvoerder
  • Vijlen
  • Lentulonaald
  • Gates Glidden Drills
  • LN-boren
  • Rotary-files
  • Ultrasone vijlen (EMS)
  • Elektronische Lengtebepaler
  • Paper-Points
  • Gutta Percha Points
  • Glyde
  • Access boor
  • System B
  • System B pluggers
  • Obtura II
  • Handplugger
  • Spoelnaalden
 • ©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006