Google Endoplaza


Gebruiksvoorwaarden:

Inleiding

Deze website is bestemd voor gebruikers in Nederland. Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. Deze website bevat gegevens die naar beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Endoplaza kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Endoplaza kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Endoplaza VOF.
U mag de gegevens op deze website bekijken en uitprinten op voorwaarde dat u:

1. De materialen uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
2. De kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: © Endoplaza. Alle rechten voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers van Endoplaza en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Endoplaza kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen via . Endoplaza is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.endoplaza.com domein liggen. Endoplaza is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Endoplaza die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Alle informatie die Endoplaza via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Endoplaza via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Endoplaza een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Endoplaza vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeŽn, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006