Google Endoplaza

Reinigen/vormgeven coronale deel van de kanalen


Het coronale derde deel van de kanalen wordt gereinigd om zoveel mogelijk debris te verwijderen zonder dat er iets kan worden doorgeperst. Wel dient met een kleine vijl (08 oid) de toegankelijkheid naar het apicale deel van het kanaal te worden gewaarborgd.

Met de behandelmicroscoop is perfect te zien of een kanaalingang ovaal of rond is. Dat is weer medebepalend voor de wijze waarop een kanaal moet worden vormgegeven.

De volgende instrumenten kunnen worden gebruikt:

Bij het vormgeven van het coronale deel van het kanaal is het van belang dat de vijl zonder spanning recht in het kanaal kan worden gebracht. Overhangend dentine moet worden verwijderd.Tijdens het reinigen/vormgeven staat indien mogelijk de pulpakamer steeds vol met hypochloriet.

Om een goede reiniging en desinfectie van de kanalen te verkrijgen moet minstens 50 tot 100 ml per kanaal worden gespoeld met verwarmde hypochloriet (eenvoudig te verwarmen door in een plastic bekertje heet water te doen en er een plastic bekertje met hypochloriet in te plaatsen (au bain marie)). Als dit enkele keren wordt herhaald is de hypochloriet zo in de buurt van de 60 graden Celsius. Het heeft dan een beter oplossend vermogen.

Na de reiniging van dit coronale derde deel wordt elektronisch de lengte bepaald.


Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop
  • Gates Glidden Drills
  • Handvijlen
  • LN-boren
  • Rotary-files
  • Ultrasone vijlen (EMS)
  • Vijlen

naar vorige hoofdstuk: Zoeken van de kanaalingangen
naar volgende hoofdstuk: Lengtebepaling

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006