Google Endoplaza

Fracturen


Een buitengewoon lastige materie. Veel onbegrepen klachten hebben als waarschijnlijke oorzaak een fractuur. De komst van de behandelmicroscoop heeft de opsporing van fracturen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Als oude amalgaamvullingen met behulp van de behandelmicroscoop worden verwijderd, is het opvallend hoeveel (knobbel-)fracturen zich in dergelijke kiezen bevinden.

De indruk bestaat dat (oude mogelijk kierende) amalgaamvullingen voor expansie zorgen die uiteindelijk een kies doen fractureren. Mogelijk dat de randspleet door corrosieproducten wordt gevuld wat voor uitzetting zorgt.

Uiteraard zijn er vele andere oorzaken die al langer bekend zijn zoals onder andere:

  • corrosie aan wortelstiften
  • gewoontes (bruxisme, op harde dingen bijten)
  • trauma
  • krachten van spreaders bij laterale condensatie


Hoe zijn fracturen te diagnosticeren:
Hoe om te gaan met fracturen:

Veel fractuurlijnen die zich oppervlakkig in het glazuur bevinden behoeven geen behandeling. Het blijft echter erg moeilijk om een dergelijk onderscheid te maken. Zeker als een oude vulling is verwijderd en er zitten fractuurlijnen in de caviteit, dan is behandeling op zijn plaats.

Als een (knobbel)fractuur nog niet tot pijnklachten of een non-vitale pulpa heeft geleid kan worden volstaan met een knobbeloverkappende (plastische) restauratie.

Wanneer er al sprake is van een irreversibele pulpitis of een non-vitaal element dan wordt volgens de normale procedure een endodontische behandeling gedaan. Wel dient zorgvuldig te worden gecheckt of de fractuur nog niet voor een zodanige spleet zorgt dat vocht uit het parodontium in de kanalen kan komen. Als dit wel het geval is, is het element verloren.

Verticale fracturen leiden niet automatisch tot extractie van een gebitselement. Dit is afhankelijk van de plaats van de fractuur. Vooralsnog wordt voor de goede behandeling verwezen naar “Textbook and color atlas of traumatic injuries of the teeth”.Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop
  • Methyleenblauw
  • Fracfinder

naar vorige hoofdstuk: Zeer grote kanalen

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006