Google Endoplaza

Loszittende (lekkende!) restauratie


Een loszittende restauratie dient te worden vervangen voordat met de endodontische behandeling wordt begonnen. Soms is het dan handig om eerst de pulpakamer te openen en de kanaalingangen op te sporen, voordat het element wordt opgebouwd. De bodem van de pulpakamer is dan optimaal te zien. Gebruik van de behandelmicroscoop maakt deze werkwijze iets minder belangrijk omdat het zicht ook onder lastige omstandigheden optimaal is.

Een niet vervangen loszittende restauratie kan tot gevolg hebben dat gebruikte medicamenten zoals natriumhypochloriet in de mond kunnen lekken. Tegelijkertijd kan er ook speekselcontaminatie naar de pulpakamer optreden.

Tips:
  • Bedacht zijn op een loszittende restauratie als de natriumhypochloriet uit de pulpakamer verdwijnt
  • Bedacht zijn op een loszittende restauratie als na het drogen van de pulpakamer er steeds opnieuw vocht in de pulpakamer komt
  • Bedacht zijn op een loszittende restauratie als bij het blazen in de pulpakamer aan de buitenkant van de kies luchtbelletjes ontstaan
  • Bedacht zijn op een loszittende restauratie als blazen rondom het element leidt tot luchtbellen in het hypochloriet dat zich in de pulpakamer bevindtVan deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006