Google Endoplaza

Vullen van de kanalen


Er zijn diverse manieren om de geprepareerde en gereinigde kanalen te vullen. Alle methoden hebben gemeen dat er een aantal kleine stappen nodig zijn die uiteindelijk tot een zo voorspelbaar mogelijk resultaat te leiden.

Methode 1,System B in combinatie met Obtura II(een warme vultechniek)

Een guttaperchapoint met een maat die overeenkomt met de hoofdvijl (de dikste vijl die nog tot de bepaalde gewenste lengte komt) wordt in het kanaal gepast om te controleren of de point volledig op lengte komt. Vervolgens wordt een plugger van System B gekozen die op ongeveer 5 mm vanaf de apex vastloopt (binding point). Nu wordt cement (AH26, AHplus & Topseal.) in het kanaal aangebracht. Dit kan o.a. met een fingerplugger, handplugger , vijl of een paperpoint worden gedaan. Nu wordt de gekozen guttaperchapoint tot op de juiste lengte (precies het aantal millimeters van de lengte van de hoofdvijl) in het kanaal gebracht. Het is wenselijk dat de guttaperchapoint enige frictie heeft als hij met een pincet iets wordt teruggetrokken (tug back). Nu wordt de plugger van System B (op een temperatuur van 200 220 graden) in een vloeiende beweging in het kanaal gebracht tot ongeveer een mm vanaf de punt waar hij vastliep (binding point). Dit duurt ongeveer 2 seconden. Nu wordt de plugger (zonder verhitting) ongeveer 8 seconden met een lichte druk naar apicaal op zijn plaats gehouden. Vervolgens wordt de temperatuur van de plugger weer naar 200 graden gebracht en iets verder in het kanaal (tot het vastlooppunt) geduwd. Daarna wordt in een vloeiende iets draaiende beweging de plugger weer uit het kanaal gehaald. De plugger moet minstens 2 seconden op hoge temperatuur zijn anders bestaat er een kans dat ook de apicale guttapercha weer mee naar buiten wordt getrokken. De nog plastische guttapercha wordt nu verticaal gecondenseerd tot het iets is afgekoeld. Nu wordt de naald van het Guttaperchapistool van Obtura II in het kanaal gebracht tot op de aanwezige gecondenseerde guttapercha. De oppervlakte van de guttapercha wordt nu plastisch omdat de naald van Obtura II aan de punt ongeveer 100 graden is. Met het pistool wordt nu onder gedoseerde druk guttapercha in het kanaal gespoten. Door de druk van het spuiten wordt de naald als het ware uit het kanaal gedrukt. Omdat de apicale guttapercha plastisch was geworden vloeit de guttapercha uit het pistool er nu perfect mee samen. Als het kanaal gevuld is wordt de guttapercha met handpluggers nagecondenseerd, totdat het is afgekoeld. Bij een vierkanalig element duurt de volledige hierboven beschreven vulmethode minder dan 5 minuten.

Methode 2, Carriergedragen guttapercha (Thermafil). .

Er zijn 2 manieren om cement aan te brengen alvorens een Obturator wordt geplaatst. Doordat de kanaalingang direct wordt afgesloten onstaat er druk richting apicaal.

 1. Er wordt cement aangebracht rondom de kanaalingang. Bij het plaatsen van de Obturator wordt voldoende cement voor de guttapercha uit naar apicaal geperst.
 2. Er wordt (weinig) cement tegen de kanaalwand aangebracht met behulp van een paperpoint of een vijl of een handplugger. Daarna wordt de Obturator geplaatst.
De behandelwijze is als volgt:
 • de lengte van het kanaal moet overeenkomen met de lengte aan guttapercha aan de Obturator (overmaat aan guttapercha wordt coronaal van de Obturator afgenomen. Zo voorkomt men dat de pulpakamer vol komt met guttapercha).
 • de rubberstop op de Obturator wordt op de lengte van de hoofdvijl ingesteld.
 • de guttapercha aan de punt van de Obturator wordt tot de plastic carrier ingekort (ca 1mm)
 • de Obturator wordt op temperatuur gebracht in een oventje.
 • de Obturator wordt in plus minus 4 seconden in het kanaal aangebracht.
 • nu wordt de Obturator ca. 10 seconden onder lichte apicale druk gehouden om de krimp te compenseren.
 • de overmaat tot aan de kanaalingang wordt verwijderd met een Therma-cut boor
 • of een heatcarrier.Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


 • Guttaperchastift
 • Handplugger
 • Obtura II
 • Obturator (Thermafil)
 • Paper-Points
 • System B
 • Heatcarrier (Buchanan plugger)
 • Thermafill oven
 • Therma-cut boor
 • Vijlen

naar vorige hoofdstuk: Reinigen/vormgeven tot volledige vastgestelde lengte van de kanalen
naar volgende hoofdstuk: Waar, waarom, hoe te voorkomen en wat te doen bij breuk van roterend intrumentarium

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006