Google Endoplaza

Reinigen/vormgeven van het apicale tweederde deel van de kanalen


Het coronale derde deel van de kanalen is reeds geprepareerd. Nu is het eenvoudig om met de benodigde instrumenten verder te reinigen. De pulpakamer staat steeds vol met hypochloriet.

Met Rotary-files en handvijlen wordt “Crown down” verder geprepareerd totdat handvijl 15 volledig op de elektronisch bepaalde lengte komt.

Nu wordt de lengtefoto gemaakt met minimaal een vijl 15 in de kanalen. Tijdens het ontwikkelen van de tandfilm wordt verder gereinigd en gevijld.

Als de pulpakamer vol staat met hypochloriet is het vrijwel nooit nodig om roterende vijlen te reinigen. Even iets terugtrekken van de vijl terwijl het toerental gewoon in de buurt van de 300 rpm blijft, zorgt voor onmiddellijke zelfreiniging. De middelpuntvliedende kracht van de roterende vijl ronddraaiend in de hypochloriet is kennelijk voldoende. Als met een behandelmicroscoop wordt gewerkt valt te zien dat de zelfreiniging werkelijk plaats vindt.

Als de lengtefoto de bevestiging van de eerder gemeten elektronische lengte heeft gegeven wordt verder tot werklengte gevijld met Rotary-files. Tussendoor nog eens met een kleine handvijl even op werklengte vijlen kan er mede voor zorgen dat apicaal debris zo goed mogelijk wordt verwijderd.

Als de preparatie is voltooid en er is voldoende gespoeld met hypochloriet wordt nog minimaal 1 minuut gespoeld met EDTA om de smeerlaag van de kanaalwanden te verwijderen. Ook laterale kanalen zijn zo beter bereikbaar voor guttapercha en sealer. Na het gebruik van de EDTA wordt nog eens nagespoeld met hypochloriet. Nu wordt de hypochloriet opgezogen uit de kanalen. Dit gaat heel eenvoudig door de naald van de hypochlorietspuit zo diep mogelijk in het kanaal te plaatsen en vervolgens even te aspireren. Als kanalen onderling verbonden zijn (zoals o.a. regelmatig voorkomt bij de mesiale kanalen van de ondermolaar) wordt zo’n communicerend systeem in één keer leeg gezogen. Gebruik van een enkele paperpoint (een maat kleiner dan de gebruikte hoofdvijl) zorgt dan voor droge kanalen.
Tip: Gekleurde paperpoints zijn handig om te beoordelen of er nog natriumhypochloriet onderin het kanaal staat. Er is duidelijk een witte ontkleuring aan de punt van de paperpoint te zien als er nog hypochloriet aanwezig is.

Tip: Als de pulpakamer goed vol staat met natriumhypochloriet, zijn roterende vijlen heel goed te reinigen door middelpunt vliedende kracht van de roterende vijl in de hypochloriet.

Tip: Door Chloorhexidinedigluconaat 2% minimaal 1 minuut in het wortelkanaal te laten staan wordt ook Enterococcus Faecalis (mogelijk verantwoordelijk voor vele endodontische mislukkingen) geëlimineerd. Dit lukt niet met natriumhypochloriet of calciumhydroxide.Van deze pagina kunt u de volgende producten bestellen in onze catalogus


  • Behandelmicroscoop
  • Gutta Percha Points
  • Handvijlen
  • Paper-Points
  • Rotary-files
  • Vijlen

naar vorige hoofdstuk: Lengtebepaling
naar volgende hoofdstuk: Vullen van de kanalen

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006