Google Endoplaza

Waar, waarom, hoe te voorkomen en wat te doen bij breuk van roterend intrumentarium


Waar breken NiTi-vijlen?

Zij breken in nauwe kromme kanalen. In onderstaand plaatje de rood aangegeven radices. De mesiale kanalen van de ondermolaar zijn berucht.


Waarom breken ze daar?

Omdat deze kanalen scherpe krommingen van buccaal naar linguaal hebben die niet of nauwelijks op een röntgenfoto te zien zijn. Verder zijn het met regelmaat enigszins ovale kanalen (zij zitten ook beide in dezelfde radix) waardoor een roterende vijl in een vernauwing gemakkelijk vastloopt en breekt. Ook de mesiobuccale kanalen (MB1 en MB2) van de bovenmolaar hebben regelmatig een zodanige kromming dat de beide kanalen apicaal bij elkaar uit komen. Ook dit is zeer lastig op een röntgenfoto te zien.

Hoe valt breuk te voorkomen?

Alvorens tot op werklengte met een Rotary-vijl te prepareren dient op zijn minst een handvijl 015 op werklengte te zijn geweest. Vervolgens moet er voor worden gezorgd dat de NiTi-vijlen over een beperkt deel van het kanaal werkzaam zijn. Daarvoor is het verstandig om crown-down vanuit de pulpakamer met een grotere vijl te beginnen en vervolgens met een steeds kleinere vijl enkele millimeters verder naar apicaal te prepareren. Bijvoorbeeld starten met Profile 06 nr. 40, daarna nr. 35 daarna nr. 30 en als laatste nr. 25. Tussendoor Gates Glidden Drills die alleen afnemen in het coronale gedeelte kunnen bijdragen aan het voorkomen van breuk. Verder is het belangrijk dat er volop Natriumhypochloriet in de pulpakamer staat. Ook het gebruik van glijmiddelen zoals Glyde helpen breuk te voorkomen. Uiteraard moeten de vijlen niet te vaak worden gebruikt. Als dit toch gebeurt, breken ze onherroepelijk. Ook wanneer men de vijlen nauwkeurig op ontwinding beoordeelt is dat absoluut geen garantie dat de vijl niet breekt.

Hoe valt een deeltje van een NiTi-vijl te verwijderen?

Kijk hiervoor in het hoofdstuk Verwijderen afgebroken instrumenten en bekijk het onderstaande filmpje.

(Let op, de grootte van het bestand is 13Mb.)naar vorige hoofdstuk: Vullen van de kanalen
naar volgende hoofdstuk: De endodontische herbehandeling
©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006