Google Endoplaza

Anesthesie


Er worden 4 manieren besproken die (eventueel in combinatie) vrijwel altijd voor een volstrekt pijnloze behandeling zorgen.

  1. mandibulaire blok anesthesie
  2. infiltratie anesthesie
  3. intraligamentaire anesthesie
  4. intrapulpaire anesthesie
ad a. Om goede anesthesie van de ondermolaren te bereiken is een mandibulair blok de beste methode. Het is verstandig om minimaal een kwartier voordat met de behandeling wordt gestart de verdoving te geven. Als de verdoving niet goed ďzitĒ, kan dan nog eens worden bijgespoten. Bij een echte pulpitis kan een mandibulair blok alleen soms nog onvoldoende zijn. Zowel linguaal als buccaal van het betreffende element een depot bijspuiten zorgt dan voor goede anesthesie. Als ook dit nog niet afdoende is kan uiteindelijk ook nog intrapulpaire anesthesie worden toegevoegd.

ad b. Bij de meeste elementen kan met infiltratie anesthesie worden volstaan. Om een endodontische behandeling pijnloos te kunnen doen verdient het aanbeveling om standaard zowel buccaal als palatinaal of linguaal een depot te plaatsen. Buccaal een hele carpule en palatinaal een halve voldoet prima. Er hoeft dan nog zelden te worden bijgespoten.

ad c. In die zeldzame gevallen waarbij een mandibulair blok en/of infiltratieanesthesie niet voldoende zit kan met intraligamentaire anesthesie (Peripress, Ligmaject,..) worden bijgespoten. Voordeel is dat de anesthesie snel zit. Nadeel is dat het vaak vrij snel is uitgewerkt. Het pijnlijke deel van de behandeling moet daarom snel voorbij zijn.

ad d. Intrapulpaire anesthesie is min of meer een noodoplossing waarbij de patiŽnt nog pijn voelt bij het openen van de pulpakamer. Onder druk wordt dan anesthesie vloeistof in de kanalen gespoten. Ook hier moet snel worden gewerkt omdat de werking maar kortdurend is.
naar vorige hoofdstuk: Anamnese/Diagnose
naar volgende hoofdstuk: Openen van de pulpakamer
©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006