Google Endoplaza

Bleken van een element


Het bleken van een element valt te verdelen in:

 1. Vitaal bleken (extern), wordt hier verder geen aandacht aan geschonken
 2. Non vitaal bleken (intern)

Non vitaal bleken


Nonvitale elementen kunnen verkleuren door allerlei omstandigheden zoals o.a.:
 • achtergebleven pulparesten na endodontische behandeling
 • lekkende vulling in pulpakamer
 • stoffen uit wortelkanaalcement
Voordat met bleken wordt begonnen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • er dient een goede endodontische behandeling te zijn gedaan
 • er dient een goede afsluiting naar de wortelkanalen te zijn
 • al het oude vulmateriaal dient uit de pulpakamer te zijn verwijderd
 • het gebied van de pulpahoorns dient voldoende geprepareerd en toegankelijk te zijn
 • de tand dient cariŽsvrij te zijn en zodanig gevuld dat er geen lekkage kan optreden
 • de tand dient van buiten schoon en gepolijst te zijn, alleen zo is de mate van verkleuring goed vast te stellen

Het bleken


Soms is de verkleuring oppervlakkig en gering en kan worden volstaan met:
 • de volledig gereinigde pulpakamer vrij langdurig etsen met etsgel of -vloeistof
 • enkele minuten bleken met waterstofperoxide 30% eventueel met behulp van een warmtebron
 • het (niet uitgedroogde) element vergelijken met de buurelementen. Als de kleur gelijk of iets lichter is als de buurelementen kan de behandeling worden afgemaakt. Daarvoor wordt de pulpakamer nog eens kort geŽtst en vervolgens wordt er op de gebruikelijke manier bonding aangebracht en wordt het element gevuld met composiet. Het is absoluut vereist dat het vulmateriaal perfect aansluit aan de wanden van de pulpakamer, anders zal het element in de loop der tijd weer gaan verkleuren.
Als het element nog te donker is wordt vervolgd met:
 • eventueel nog eens etsen
 • insluiten gedurende een week van nat gemaakt natriumperboraat. Er dient voldoende in de pulpakamer te worden aangebracht. Daarop komt een nat watje of sponsje. Cavit voldoet in de meeste gevallen als tijdelijke afsluiting. Soms is een extra laagje glasionomeercement nodig om de noodvoorziening voldoende te beschermen.
 • na een week opnieuw de kleur beoordelen met inachtneming van de bovengenoemde voorwaarden. Als de kleur goed is kan de behandeling worden afgemaakt. Als de kleur nog niet goed is, wordt opnieuw voor een week natriumperboraat ingesloten. Daarna wordt het element afbehandeld op de hierboven beschreven wijze.
Vrijwel iedere verkleuring is op deze wijze goed te behandelen.
naar vorige hoofdstuk: Het geoblitereerde kanaal
naar volgende hoofdstuk: ďC-shaped canalĒ

©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006